ConvaTec och neria™ infusionsset

neria™ infusionsset är utformade för kontinuerlig subkutan läkemedelsadministration och används i stor omfattning vid behandling av Parkinsons sjukdom1, immunbrist1, smärtlindring1 och talassemi1.  Välj det behandlingsområde du är intresserad av och lär dig mer.

Vi hjälper också patienter inom andra behandlingsområden och följer noga utvecklingen av läkemedel för subkutan användning.

1. Testöversikt – läkemedels- och utrustningskompatibilitet för neria™ infusionsset. 24. Februari 2020. AP-020446-MM. Arkivdata. Unomedical A/S.