Choosing the right infusion set

Use the guide below to find the right infusion set for your treatment.

Always consult your healthcare professional before changing your infusion set and when using the infusion set for the first time.

Elderly couple for web

 

 

Instruktionsvideo neria™ guard
Instruktionsvideo neria™ 
Instruktionsvideo neria™ soft 90

Hur du använder neria™ infusionsset

Titta på våra instruktionsvideor och lär dig snabbt att använd neria™ infusionsset

Nedan finns du snabbguider för nedladdning. 

 

 

Felsökning

Har du svårt att sätta in nålen eller kanylen korrekt?

Använd en injektionskudde för att öva på införingstekniken och bekanta dig med produkten före användning.

Titta på instruktionsvideorna (finns ovan).

Överväg att använda ett infusionsset med automatisk insättningshjälp, till exempel neria™ guard.

Smärta vid insättningen?

Du kan ha träffat en nerv eller muskel. Ta bort infusionssetet och sätt in ett nytt infusionsset på ett annat ställe. Se till att stället du använder har tillräckligt med fettvävnad (det går att nypa ett par centimeter hud).

Gör det ont när du bär setet?

Kontrollera stället för infusionssetet på kroppen. Är infusionssetet korrekt isatt? Är det något som stör infusionssetet eller insättningsstället, till exempel kläder?

Välj en annan plats för infusionssetet och be om råd för hur du sätter in infusionssetet korrekt.

Överväg att välja ett annat katetermaterial och/eller en annan kateterlängd.

Har häftan lossnat?

Ta bort infusionssetet och sätt in ett nytt infusionsset på ett annat ställe.
Kom ihåg att "massera" fast häftan på huden.
Orsaker till att häftan inte fäster:
- Kraftig svettning, till exempel under sport
- Varma och fuktiga miljöer och hett sommarväder
- Ökad aktivitetsnivå
- Insättningsstället kan vara oljigt, ha parfym eller lotion eller är inte torrt och rent

Irritation och knölar på insättningsstället?

Många faktorer kan påverka hudens tillstånd. För att minimera hudkomplikationer:
- rengör huden och händerna mer noggrant innan du sätter i setet
- använd fler områden för insättning, till exempel nedre delen av ryggen och låren
- använd ett rotationsmönster för att undvika att använda samma ställe igen
- undvik ställen som redan är irriterade eller har knölar
- använd ett ställe som inte störs av kläder, bälten osv.
- massera insättningsstället före insättning
- byt katetermaterial (från stål till mjukt), längd eller införingsteknik.

Har du svårt att ta bort setet från kroppen?

Lyft försiktigt limmet runt kanterna och dra nålen eller kanylen rakt ut. Var försiktig så att inte nålen böjs.

Site Rotation pattern

Chose a new site on your body for each insertion. Place the new infusion set approximately 5 cm from the previous site and 5 cm from the navel.