Instruction video neria™

Hur du använder neria™ infusionsset

Se våra animerade produktguider om hur man använder neria™ infusionsset.

Våra felsökningstips och frågor och svar kan också hjälpa dig att använda infusionsseten på bästa möjliga sätt.

 

 

Felsökning

Smärta vid insättningen?

Du kan ha träffat en nerv eller muskel. Ta bort infusionssetet och sätt in ett nytt infusionsset på ett annat ställe. Se till att stället du använder har tillräckligt med fettvävnad (det går att nypa ett par centimeter hud).

Gör det ont när du bär setet?

Kontrollera stället för infusionssetet på kroppen. Är infusionssetet korrekt isatt? Är det något som stör infusionssetet eller insättningsstället, till exempel kläder?

Välj en annan plats för infusionssetet och be om råd för hur du sätter in infusionssetet korrekt. Överväg att välja ett annat katetermaterial och/eller en annan kateterlängd.

Har häftan lossnat?

Ta bort infusionssetet och sätt in ett nytt infusionsset på ett annat ställe.
Kom ihåg at massera fast häftan på huden.
Orsaker till att häftan inte fäster:
- Kraftig svettning, till exempel under sport
- Varma och fuktiga miljöer och hett sommarväder
- Ökad aktivitetsnivå
- Insättningsstället kan vara oljigt, ha parfym eller lotion eller är inte torrt och rent

Irritation på insticksstället?

Många faktorer kan påverka hudens tillstånd. För att minimera hudkomplikationer:
- rengör huden och händerna mer noggrant innan du sätter i setet
- använd fler områden för insättning, till exempel nedre delen av ryggen och låren
- använd ett rotationsmönster för att undvika att använda samma ställe igen
- undvik ställen som redan är irriterade eller har knölar
- använd ett ställe som inte störs av kläder, bälten osv.
- massera insättningsstället före insättning
- byt katetermaterial (från stål till mjukt), längd eller införingsteknik.

Har du svårt att sätta in nålen eller kanylen korrekt?

Använd en injektionskudde för att öva på införingstekniken och bekanta dig med produkten före användning.
Titta på instruktionsvideorna ovan.
Överväg att använda ett infusionsset med automatisk insättningshjälp, till exempel neria™ guard.

Har du svårt att ta bort setet från kroppen?

Lyft försiktigt limmet runt kanterna och dra nålen eller kanylen rakt ut. Var försiktig så att inte nålen böjs.

Rekommenderade insättningsställen

Insertion sites