Att leva med Parkinsons sjukdom

Lär dig mer om hantering av infusionsset och få tips för dina dagliga utmaningar.

 • Steve förklarar hur han hanterar sin Parkinsons sjukdom
 • Tips for resor
 • Tips för att leva ett aktivt liv
 • Tips om hälsosam hud
 • Är det besvärligt att använda infusionsset?
 • Läs vår kundberättelse

Family On The Beach

  

 

neria guard nurse patient

Träning och utbildning

Hitta relevant material om neria ™ infusionsset och lär dig:

 • Hur man väljer rätt infusionsset - Product Finder
 • Hur man använder infusionssetet eller lär någon annan hur man använder dem
 • Felsökning

  

 

Parkinsons sjukdom och neria™ infusionsset

Våra neria™ infusionsset används ofta tillsammans med infusionspumpar vid behandling av Parkinsons sjukdom. I det här avsnittet kan du läsa mer om neria™-produkterna och hitta relevant information om deras användning vid Parkinsons sjukdom:

 • Inledning till sjukdomen
 • Neria™ produktsortiment
 • Resurser

Rowanberries