ConvaTec och neria™ infusionsset

ConvaTec Infusion Care är specialiserat på tillverkning av subkutana infusionsset sedan 1980-talet. Varje år erbjuder vi patienter miljontals infusionsset för subkutan läkemedelsadministration.

ConvaTec Infusion Care är världens största tillverkare av subkutana infusionsset. Vår framgång bygger på en hög innovationsgrad som stöds av användarvänlig design och överlägsen kvalitet. 

ConvaTec infusionsset ger bättre livskvalitet och behandlingsalternativ för användare över hela världen. De har en omfattande användning för subkutan infusionsbehandling inom olika områden, bland annat diabetes, Parkinsons sjukdom, primär immunbrist och smärtlindring.

Vi följer noggrant utvecklingen inom subkutana läkemedel för att identifiera nya behandlingar där våra användarvänliga och säkra lösningar kan vara till nytta för patienterna. 

Om du vill veta mer om vad vi har att erbjuda, besök: www.b2b.convatec.com.

ConvaTec Infusion Care är en franchise till ConvaTec Plc. och ligger i Danmark.Manufacturing Osted

Hög kvalitetsnivå

För att förverkliga vår vision – banbrytande och trygga medicinska lösningar för ett bättre liv – och skapa mervärde, måste vi bygga förtroende och utveckla positiva relationer till våra intressenter. Vi försöker göra det genom att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. 

ConvaTec Infusion Care tillverkar neria™ infusionsset enligt högsta regulativa krav. Våra infusionsset innehåller varken latex, ftalater eller PVC 1,2 och är utformade för säker och intuitiv användning genom att följa EU:s, USA:s och WHO:s riktlinjer och föreskrifter om förebyggande av stick- och skärskador. 3,4,5

Alla våra produkter, processer och produktionsanläggningar lever upp till en hög kvalitetsnivå som upprätthålls professionellt och effektivt genom vårt kvalitetsledningssystem.

Våra produktionsanläggningar är certifierade och godkända av tillsynsmyndigheter över hela världen. Det garanterar att vår produkt uppfyller de krav som ställs och garanterar en hög säkerhetsnivå för kunder och användare.

För mer information om vår policy angående företagsansvar och hållbarhet, besök vår koncernwebbplats.

 

1. Försäkran – Latex/ftalat. 5 oktober 2016. Arkivdata. Unomedical A/S. 2. Försäkran – PVC/ftalat. 5 oktober 2016. Arkivdata. Unomedical A/S. 3. RÅDETS DIREKTIV 2010/32/EU av den 10 maj 2010. 4. Needlestick Safety and Prevention Act (NSPA), 5. World Health Organization. WHO Guideline On The Use of Safety-Engineered syringes for Intramuscular, Intradermal and Subcutaneous Injections In Health-Care Settings. Geneve, Schweiz: World Health Organization; 2016.

neria™ infusionsset och sticksäkerhet

Hos ConvaTec Infusion Care har säkerheten för både patienter och vårdpersonal högsta prioritet. Ett av våra viktigaste fokusområden är att förebygga sticksskador, som har bevisat negativa konsekvenser både ekonomiskt och psykologiskt. Med vår senast utvecklade produkt – neria™ guard infusionsset – vill vi eliminera denna risk.

Neria™ guard infusionsset är världens enda kommersiellt tillgängliga infusionsset som har en helautomatisk och säker injektionsteknik med en dold nål. Neria™ guard infusionsset uppfyller de högsta standarderna för sticksäkerhet 1,2,3 och kan bidra till att minska den kliniska, ekonomiska och sociala belastningen av sticksskador. 4

 

 

 

1. COUNCIL DIRECTIVE 2010/32/EU of 10 May 2010, 2. Needlestick Safety and Prevention Act (NSPA), 3. World Health Organization. WHO Guideline On The Use of Safety-Engineered syringes for Intramuscular, Intradermal and Subcutaneous Injections In Health-Care Settings. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2016. 4.Costigliola V, Frid A, Letondeur C, Strauss K. Needlestick injuries in European nurses
in diabetes. Diabetes Metab. 2012;38(Suppl 1):S9–S14.

Nurse With Neria Guard