Är subkutan kelatbehandling nytt för dig?

Som ny patient är det viktigt att du bekantar dig med din nya rutin. När du pratar med din läkare är det bra att förbereda eventuella frågor och problem i förväg så du känner dig mer bekväm med din nya behandling.

Innan du gör infusionen själv hemma måste du få tillräcklig utbildning av sjukvårdspersonalen så att du känner dig hemmastadd med proceduren.

Några av de frågor du bör diskutera med vårdpersonalen:

  • Vilken produkt är rätt för mig (kanyl-/nållängd och slanglängd)?
  • Ska jag välja ett infusionsset med mjuk kanyl istället för nål?
  • Vilka infusionsställen ska jag använda och hur ska jag rotera ställena?
  • Skulle en automatisk insättningsanordning som stöder korrekt placering av kanylen i huden vara till nytta för mig?

Teenage girl thal - web

 

 

Canooing

Tips for resor

- Ta dina infusionsset i handbagaget ifall bagaget skulle bli försenat eller försvinna.

- Kom ihåg att ta med extra infusionsset på semestern.

- Om du använder infusionsset medan du är vaken, överväg att använda ett infusionsset som går att koppla bort. Det ger dig större möjligheter i dina dagliga aktiviteter.

 

 

 

Tips om hälsosam hud

  1. Följ allmänna hygienrekommendationer och tvätta händerna innan du byter infusionsset.
  2. Rengör hudområdet och se till att det är torrt och fritt från hudirritation.
  3. Byt ditt infusionsset enligt läkemedelsindikationen och vårdpersonalens rekommendationer.
  4. Rotera insättningsställena efter ett visst mönster. Detta hjälper dig att komma ihåg att använda en annat ställe på kroppen för varje infusionsset. Det gör att huden läker bättre och minimerar eventuella hudreaktioner.
  5. Kontrollera infusionsstället ofta och se till att allt är som det ska, att häftmedlet sitter fast ordentligt och att det inte finns någon rodnad eller irritation på infusionsstället.

neria soft removal - 300 dpi