Inledning till sjukdomen

Palliativ vård
Ett huvudmål för palliativ vård är välbefinnande, och vård i livets slutskede måste vara lyhörd för patientens personliga behov och preferenser. Det subkutana (SC) sättet har blivit ett populärt administreringssätt inom palliativ vård på grund av dess flexibilitet, säkerhet och funktionalitet.1 SC-sättet är särskilt användbart för patienter med dysfagi, illamående och kräkningar eller tarmobstruktion.2,3

Infusionsbehandling
Bästa praxis vid smärtlindring är att använda den minst invasiva administreringssättet för den föreskrivna opioiden. På grund av detta introduceras patienter i de flesta fall för opioid smärtlindring i en kortverkande formulering som tas oralt.4 Om smärtan fortsätter, eller vid svår smärta, kan patienter ordineras starkare opioider genom oral administrering. Om patienter inte kan ta mediciner oralt kan opioiderna administreras genom injektion eller kontinuerlig infusion. Subkutan infusion av opioider anses vara att föredra, eftersom den är mindre invasiv och kan tolereras bättre än intravenös infusion och är mindre smärtsam än intramuskulär injektion.

neria™ infusionsset för smärtlindring och palliativ vård

Lindring och välbefinnande är viktiga fokuspunkter för smärtlindring, särskilt i palliativ vård. Av den anledningen rekommenderas ofta neria™ infusionsset med mjuk kanyl för infusioner. Dessa infusionsset har en bortkopplingsfunktion som gör att de är praktiska att använda under långa infusionsperioder.
I allmänhet bör dock valet av infusionsset alltid baseras på vårdpersonalens bedömning av varje enskild patients situation.

neria™ infusionsset har testats för säker användning med hydromorfon, morfinsulfat och morfinklorid för smärtlindring.5

1.Kestenbaum MG et al. Alternative routes to oral opioid administration in palliative care: a review and clinical summary. Pain Medicine 2014;15:1129-1153, 2. Mercadante S et al. Alternatives to oral opioids for cancer pain. Oncology 1999;13:215-25, 3. Anderson SL et al. Continuous subcutaneous infusion of opiates at end-of-life. Ann Pharmacother 2004;38:1015-23, 4. WHO web site, www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/, 5. Statement - Overview of Drug/Device Compatibility Test for the neria™ Range. 24. February 2020. AP-020446-MM. Data on file. Unomedical A/S.

Mother and daughter, walking, 300 dpi

Safety first icon

Sticksäkerhet och neria™ infusionsset

Vikten av att förebygga sticksskador betonas i riktlinjer och förfaranden för vårdpersonal över hela världen. Att förebygga sticksskador har stora fördelar för vårdpersonalen och minskar kostnaden för behandling på sjukhus, vårdhem och i allmänpraktik.1


Vår broschyr om sticksskador diskuterar konsekvenserna av sticksskador och fördelarna med stickskyddsanordningar.

neria™ guard är den enda utrustning på marknaden som erbjuder en helautomatisk insättningsteknik för säker och nålfri användning. Lär dig mer om neria™ guard under "Träning och utbildning".

 

 

1. Costigliola V, Frid A, Letondeur C, Strauss K. Needlestick injuries in European nurses in diabetes. Diabetes Metab. 2012;38(Suppl 1):S9–S14.

 

 

Neria produktsortiment

neria™ infusionsset har testats för säker användning med hydromorfon, morfinsulfat och morfinklorid för smärtlindring och palliativ vård.1

Neria™ erbjuder ett brett utbud av infusionsset med olika funktioner för att kunna ge patienterna bästa möjliga behandling för smärtlindring och palliativ vård.

För en komplett översikt över vårt utbud av neria™ infusionsset inklusive specifikationer, se nedanstående tabell. Tabellen kan också laddas ned i

pdf download.

Produktspecifikationer neria™ neria™ detach neria™ multi neria™ soft neria™ soft 90 neria™ guard
Kanyl Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Mjukt Mjukt Mjukt
Insättningsvinkel 90 grader 90 grader 90 grader 20–45 grader 90 grader 90 grader
Frånkopplingsfunktion Nej Ja Nej Ja på plats Ja på plats Ja på plats
Nålens/introduktionsnålens kaliber G27 eller G29 G27 G27 G27 G27 G27
Nållängder 6, 8, 10 eller 12 mm 6,8 eller 10mm Tvågrenad: 8, 10 mm
Tregrenad: 8, 10 eller 12 mm
Fyrgrenad: 8, 10, 12 mm
13 eller 17mm 6 eller 9 mm 6 eller 9 mm
Slanglängder 60, 80, 110 cm 60, 80, 110 cm Total 90 cm 30, 60, 80, 110 cm 30, 60, 110 cm 12, 60, 80, 110 cm
Häfta Inbyggd Inbyggd Inbyggd Inbyggd Inbyggd Inbyggd
Nålsäkerhet - - - - Ja Ja
Primingvolymer 60 cm @ 0.10 ml
80 cm @ 0.12 ml
110 cm @ 0.15 ml
60 cm @ 0.10 ml
80 cm @ 0.12 ml
110 cm @ 0.15 ml
Tvågrenad ~ 0,36 ml
Tregrenad ~ 0,43 ml
Fyrgrenad ~ 0,51 ml
30 cm @ 0.06 ml
60 cm @ 0.10 ml

80 cm @ 0.12 ml
110 cm @ 0.15 ml
30 cm @ 0.06 ml
60 cm @ 0.10 ml

110 cm @ 0.15 ml
12 cm @ 0.04 ml
60 cm @ 0.10 ml

80 cm @ 0.12 ml
110 cm @ 0.15 ml

 

1. Statement - Overview of Drug/Device Compatibility Test for the neria™ Range. 24. February 2020. AP-020446-MM. Data on file. Unomedical A/S.

 

 

 

Resurser

Hitta relevant klinisk litteratur om hantering av kontinuerlig subkutan infusion i palliativ vård och smärtlindring nedan:

Branch, original photo

Lena Bartz, Carsten Klein, MD, Andreas Seifert, Prof Dr, Iris Herget, Christoph Ostgathe, MD, and Stephanie Stiel, Dipl Psych

J Pain Symptom Manage 2014; 48: 540-547

 

Tabitha Thomas, Stephen Barclay

int J Palliat Nurs. 2015 Feb;21(2):60

 

Sue Healy, Fiona Israel, Margaret Charles, Liz Reymond

Palliative Med. 2018 Jul;32(7):1208-1215.

 

Matthew G Kestenbaum, Agustin O Vilches, Stephanie Messersmith, Stephen R Connor, Perry G Fine, Brian Murphy, Malene Davis, J Cameron Muir

Pain Med. 2014 Jul;15(7):1129-53

 

Catherine E Cooke, Jennifer M Stephens

Medical Devices: Evidence and Research 2017:10 225–235

 

Andrew Dickman & Jennifer Schneider

“A continuous subcutaneous infusion (CSCI) provides a safe and effective way of drug administration and can be used to maintain symptom control in patients who are no longer able to take oral medication. The syringe driver is a simple and cost-effective method of delivering a CSCI. This book serves as a valuable reference source, providing comprehensive review of syringe driver use and administration of drugs via CSCI.”