Introduktion till immunbrist

Immunbriststörningar hindrar kroppen att bekämpa infektioner. Detta gör det lättare för patienter att bli smittad av virus och bakterieinfektioner. Immunbriststörningar är antingen medfödda eller förvärvade. En medfödd eller primär störning är något patienten är född med. Förvärvade eller sekundära störningar uppträder senare i livet och är vanligare än medfödda störningar.

Människor med primär immunbrist saknar immunglobuliner (antikroppar), de unika proteiner i blodet som bekämpar infektioner och är viktiga för ett välfungerande immunsystem. Personer som lider av primär immunbrist har ofta en försämrad livskvalitet på grund av den ökade risken för infektioner och virus. Men med rätt medicinsk behandling kan många människor leva ett fullvärdig och självständigt liv.

Immunglobulinbehandling är en av flera effektiva medicinska behandlingar som är tillgängliga för att behandla primär immunbrist. För att ersätta de saknade immunglobulinerna bereds extra immunglobuliner från blodplasman från friska donatorer och injiceras i blodet genom infusion, administreras subkutant eller intravenöst. Det är en ersättningsbehandling som är nödvändig under resten av patientens liv.

girl on grass for web

 

 

Neria produktsortiment

neria™ infusionsset har testats (in vitro) för användning med apomorfin.1 

neria™ erbjuder ett brett utbud av infusionsset med olika funktioner för att ge patienterna bästa möjliga behandling.

För en komplett översikt över vårt utbud av neria™ infusionsset inklusive specifikationer, se nedanstående tabell.

Produktspecifikationer neria™ neria™ detach neria™ multi neria™ soft neria™ soft 90 neria™ guard
Kanyl Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Mjukt Mjukt Mjukt
Insättningsvinkel 90 grader 90 grader 90 grader 20–45 grader 90 grader 90 grader
Frånkopplingsfunktion Nej Ja Nej Ja på plats Ja på plats Ja på plats
Nålens/introduktionsnålens kaliber G27 eller G29 G27 G27 G27 G27 G27
Nållängder 6, 8, 10 eller 12 mm 6,8 eller 10mm Tvågrenad: 8, 10 mm
Tregrenad: 8, 10 eller 12 mm
Fyrgrenad: 8, 10, 12 mm
13 eller 17mm 6 eller 9 mm 6 eller 9 mm
Slanglängder 60, 80, 110 cm 60, 80, 110 cm Total 90 cm 30, 60, 80, 110 cm 30, 60, 110 cm 12, 60, 80, 110 cm
Häfta Inbyggd Inbyggd Inbyggd Inbyggd Inbyggd Inbyggd
Nålsäkerhet - - - - Ja Ja
Primingvolymer 60 cm @ 0.10 ml
80 cm @ 0.12 ml
110 cm @ 0.15 ml
60 cm @ 0.10 ml
80 cm @ 0.12 ml
110 cm @ 0.15 ml
Tvågrenad ~ 0,36 ml
Tregrenad ~ 0,43 ml
Fyrgrenad ~ 0,51 ml
30 cm @ 0.06 ml
60 cm @ 0.10 ml

80 cm @ 0.12 ml
110 cm @ 0.15 ml
30 cm @ 0.06 ml
60 cm @ 0.10 ml

110 cm @ 0.15 ml
12 cm @ 0.04 ml
60 cm @ 0.10 ml

80 cm @ 0.12 ml
110 cm @ 0.15 ml

 

1. Statement - Overview of Drug/Device Compatibility Test for the neria™ Range. 24. February 2020. AP-020446-MM. Data on file. Unomedical A/S.

 

 

 

Flow and viscosity illustration

Flödeshastigheter och mediciner med hög viskositet

Antalet ställen och nålstorleken kan påverka läkemedelsflödet. Beroende på läkemedelsindikation kan dosen fördelas över flera ställen för att minska den totala infusionstiden och säkerställa korrekt infusionsvolym per ställe. Viskositeten (tjockleken) hos immunglobulinerna kan också variera beroende på läkemedelsmärket och hanteringsanvisningarna. En större nålkaliber (nål med större innermått) kan göra det lättare att få rätt flöde. Ett infusionsset med mjuk kateter har ofta större innermått (se exempel till vänster*) och kan vara ett alternativ till en större stålnål.
Konsultera alltid vårdpersonalen för att diskutera lämplig nål-/kateterstorlek och antal infusionsställen som passar just din behandling.

*Dimensionerna på den mjuka katetern mäts i mitten av katetern, inte på spetsen.

  

 

Resurser

Hitta relevant klinisk litteratur om immunbrist och hantering av kontinuerlig subkutan infusion:

 

Alessandra Vultaggio 1, Chiara Azzari, Cinzia Milito, Andrea Finocchi, Claudia Toppino, Giuseppe Spadaro, Antonino Trizzino, Martire Baldassarre, Roberto Paganelli, Viviana Moschese, Annarosa Soresina, Andrea Matucci

Clin Drug Investig. 2015 Mar;35(3):179-85

 

Ann Gardulf, Uwe Nicolay, Dipl Math, Oscar Asensio, Ewa Bernatowska, Andreas Böck, Beatriz T Costa-Carvalho, Carl Granert, Stefan Haag, Dolores Hernández, Peter Kiessling, Jan Kus, Nuria Matamoros, Tim Niehues, Sigune Schmidt, Ilka Schulze, Michael Borte

J Allergy Clin Immunol, 2004 Oct;114(4):936-42

 

Mary Elizabeth M Younger, Loris Aro, William Blouin, Carla Duff, Kristin B Epland, Elyse Murphy, Debra Sedlak, Nurse Advisory Committee Immune Deficiency Foundation

J Infus Nurs, Jan-Feb 2013;36(1):58-68

 

Hosein Shabaninejad, Asra Asgharzadeh, Nima Rezaei & Aziz Rezapoor

Expert Rev Clin Immunol, 2016;12(5):595-602

 

Ont Health Technol Assess Ser. 2017 Nov 1;17(16):1-86

 

Richard L Wasserman

Immunotherapy. 2017 Sep;9(12):1035-1050

 

Beate Bittner, Wolfgang Richter, Johannes Schmidt

BioDrugs 2018 Oct;32(5):425-440