Är subkutant immunglobulin (SCIG) nytt för dig?

Om din läkare har bestämt att SCIG-behandling passar dig, får du lära dig en ny behandlingsmetod som ge dig mer flexibilitet och komfort. Innan du talar med din läkare är det bra att förbereda eventuella frågor och problem i förväg så du känner dig mer bekväm med rutinerna för din nya behandling.

Innan du gör infusionen själv hemma måste du få tillräcklig utbildning av vårdpersonalen så att du känner dig hemmastadd med proceduren.

Några av de vanligaste problemen när man startar SCIG-behandling är rodnad, svullnad och klåda på insättningsområdena. Dessa problem brukar vara milda och försvinna efter ett par dagar. Reaktionerna är i allmänhet värre vid de första infusionerna och blir bättre med tiden.

Några enkla råd som hjälper dig att minimera utmaningarna med SCIG-behandling.

Överväg följande:

 • Minska infusionshastigheten eller använda flera ställen för infusionen. Det minskar den totala mängden immunglobulin som infunderas på varje ställe.
 • Använd en annan nållängd.
 • Använd ett infusionsset med mjuk kanyl i stället för stålnål.
 • Använd en automatisk insättningsanordning som hjälper till att placera kanylen korrekt i huden.
 • Använd ett infusionsset med ett integrerat hudvänligt lim.

OBS! Diskutera alltid dessa rekommendationer och eventuella förändringar i din behandlingsregim med läkare eller vårdpersonal innan du börjar.

Family on beach parents and kids

 

 

neria guard insertion for web

Användarupplevelser med neria™ guard

Rapport från patient och sjuksköterska om användning av neria™ guard infusionsset för subkutan immunoglobulinbehandling.

24 nov 2017 

Kommentarer från patienten Eva-Lotta, Sverige

"Efter att ha provat olika infusionsset bestämde jag mig för neria™ guard. Det gjorde mindre ont och det kändes tryggare när det inte var någon nål kvar på infusionsstället. Det var lättare att sätta in än andra infusionsset, och det är en fördel när man reser. Både pumpen och infusionssetet med mjuk kanyl är lätta att bära och jag är mindre begränsad med en liten pump och en nål som inte gör ont."

Kommentarer från sjuksköterskan Erna Samuelsson, infektionssköterska. Hallands sjukhus, Sverige

"Eva Lotta kände att stålnålar var smärtsamma att sätta in. Vi började med att testa andra infusionsset, både med stål och mjuk kanyl, men neria™ guard hade den bästa vidhäftningen till kroppen. Både min patient och jag är mycket nöjda med neria™ guard."

 

 

Tips för hantering av ditt infusionsset


Tips för hälsosam hud

 1. Följ allmänna hygienrekommendationer och tvätta händerna innan du byter infusionsset.

 2. Rengör hudområdet och se till att det är torrt och fritt från hudirritation.

 3. Byt infusionsset enligt läkemedelsindikationen och enligt rekommendationer från vårdpersonalen.

 4. Använd det antal insättningsställen och områden som vårdpersonalen rekommenderar.

 5. Kontrollera infusionsstället ofta och se till att allt är som det ska, att häftan sitter fast ordentligt och att det inte läcker läkemedel på infusionsställena.

 6. Använd inte ett ställe som är rött eller irriterat.

 7. Följ ett rotationsmönster för insättningsplatser om hälsovårdspersonalen rekommenderar det.

 

Tips for resor

 • Ta dina infusionsset i handbagaget ifall bagaget skulle bli försenat eller komma bort.
 • Kom ihåg att ta med extra infusionsset på semestern.
 • Överväg att ta med extra häftkuddar om du reser till mycket heta och fuktiga miljöer.

 

 

Superboy close up

Har du eller ditt barn problem med att använda infusionssetet?

Tycker du att det är besvärligt att byta infusionsset, har du svårt att komma ihåg hur man sätter in kanylen korrekt och blir du orolig eller nevös av nålen?

Fundera på följande:

 • Ett infusionsset med färre insättningssteg är lättare att komma ihåg och snabbare att sätta in.1,2

 • Ett infusionsset med mjuk kanyl lämnar bara den mjuka kanylen i huden.  Det kan vara bekvämare att bära och skrapar inte huden när det tas bort.

 • Ett infusionsset med automatisk insättning döljer nålen och hjälper dig att få rätt insättningsteknik.

1. D020-000144 Summative Usability Test Report, August 2017, Data on file, Unomedical a/s., 2. User preceptions and preferences using the neria guard infusion set compared with conventional infusion sets indicated for the treatment of Pain, Parkinsons Disease, primary immune deficiencies, Thalassaemia and mild/ moderate rehydration (Hypodermoclysis), April 2019, Data on file, Unomedical a/s.