Dagligt liv med Parkinsons sjukdom

Steve lever ett aktivt liv med sin fru. Han spelar tennis, älskar att simma och de reser ofta tillsammans.

Steve har också diagnostiserats med Parkinsons sjukdom och hanterar sitt tillstånd med kontinuerlig subkutan infusionsbehandling med apomorfin (CSAI) med hjälp av en infusionspump och ett infusionsset.

Lär dig hur Steve hanterar sitt dagliga liv och hur han använder neria™ guard infusionsset i de här korta animationerna.

 

 

 

Steve and travel

Tips for resor

Packa dina infusionsset:

 • Ta infusionsseten i handbagaget ifall bagaget blir försenat eller försvinner
 • Kom ihåg att ta med extra infusionsset på din semester
 • Överväg att använda ett infusionsset med bortkopplingsalternativ på infusionsstället. Det ger dig mer flexibilitet under typiska semesteraktiviteter som simning.

Innan du går igenom säkerhetskontrollen:

 • Koppla bort pumpen eller informera säkerhetspersonalen om infusionspumpen.

 

 

Tips för att leva ett aktivt liv

När du väljer infusionsset bör du överväga ett antal faktorer beroende på din dagliga aktivitetsnivå.

 • Överväg att använda ett infusionsset med bortkopplingsmöjlighet gör att du kan koppla loss från infusionssetet till exempel när du simmar eller duschar.

 • Kontrollera vad det finns för anpassade väskor där du kan bära din infusionspump när du sportar.

 • Rören som medföljer infusionsseten är av olika längd – fundera på vilken längd som passar dig bäst för att få optimal rörlighet. 

 • Ett infusionsset med mjuk kateter rekommenderas för mycket aktiva personer.

Rådfråga alltid hälsovårdspersonalen innan du byter infusionsset. När du provar en ny produkt för första gången, gör det i närvaro av en läkare eller sköterska.

Steve and tennis

 

 

neria in-use removal - 300 dpi

Tips om hälsosam hud

 1. Följ allmänna hygienrekommendationer och tvätta händerna innan du byter infusionsset.
 2. Rengör hudområdet och se till att det är torrt och fritt från hudirritation.
 3. Byt ditt infusionsset enligt läkemedelsindikationen och enligt rekommendationer från din vårdpersonal.
 4. Använd områden för insättning enligt vårdpersonalens rekommendationer.
 5. Rotera insättningsställena efter ett visst mönster. Det hjälper dig att komma ihåg att använda en annan plats på kroppen för varje infusionsset. Det främjar hudläkningen och minimerar eventuella hudreaktioner.
 6. Kontrollera infusionsstället ofta. Se till att häftan sitter fast ordentligt och att det inte finns någon rodnad eller irritation runt stället.
 7. Använd inte ett ställe som är rött, irriterat eller har knölar.

 

 

Min PD-berättelse – Berit Öqvist från Sverige 

Berit Öqvist har fått diagnosen Parkinsons sjukdom och genomgår pumpbehandling med kontinuerliga apomorfininfusioner.

För Berit innebar övergången till neria™ guard en förbättring av livskvaliteten. Hon kände sig tryggare med behandlingen och älskade den enkla insättningstekniken. 

"Den största skillnaden mellan mitt förra infusionsset och neria™ guard är att jag bara trycker på en knapp så går nålen in. Jag behöver inte trycka in nålen själv", säger Berit.

Titta på hennes historia och lär dig mer om infusionsterapi med neria™ guard.

Berit Oqvist

FLIP Wplusb 11448 Til Hvid Baggrund

Kämpar du med ditt nuvarande infusionsset?

Tycker du att det är besvärligt att byta infusionsset och svårt att komma ihåg hur man sätter in kanylen korrekt? Blir du orolig eller nervös av nålen?

Fundera på följande:

 • Ett infusionsset med färre steg gör det lättare att komma ihåg hur man sätter i kanylen och använder setet korrekt.1,2

 • Ett infusionsset med mjuk kanyl i stället för nål är bekvämare att bära och repar inte huden under införande och borttagning.

 • Ett infusionsset med automatisk insättning döljer nålen och sätter in kanylen åt dig.

1. D020-000144 Summative Usability Test Report, August 2017, Data on file, Unomedical a/s, 2. User preceptions and preferences using the neria guard infusion set compared with conventional infusion sets indicated for the treatment of Pain, Parkinsons Disease, primary immune deficiencies, Thalassaemia and mild/ moderate rehydration (Hypodermoclysis), April 2019, Data on file, Unomedical a/s.