Nurse with Neria Guard WplusB 11425 1

Patientkomfort och vårdpersonalens säkerhet

När du väljer infusionsset för din patient bör du ta hänsyn till ett antal faktorer:

1. Mjuk kateter eller stålnål – en mjuk kateter kan vara bekvämare att bära för patienten.  Dessutom utsätts varken patienter eller vårdpersonalen för nålen om den skulle rubbas medan den sitter i.

2. Bra och bekväm vidhäftning av huden - Många patienter har ömtålig hud, så en inbyggd och hudvänlig häfta kan bidra till att setet sätts fast korrekt och bekvämt.

3. Snabb och enkel insättningsteknik – Infusionssetet är intuitivt och enkelt att använda, minimerar felaktig insättning och ser till att setet används korrekt.1,2

4. Alternativa insättningsställen – Att hitta det rätta insättningsstället kan förebygga att setet rubbas och minimera obehaget för patienten.  Regelbundet byte av insättningsställen i ett rotationsmönster främjar hudläkningen och minimerar risken för irritation.

Säker och bekväm för dig och dina kollegor

1. Nålsäkerhet - Nålsäkerhetsanordningar hjälper till att minimera nålsticksskador och relaterade skador.

2. Slanglängd – Långa slangar gör det möjligt att administrera läkemedlet utan att störa patienten.  Korta slangar är å andra sidan mindre benägna att trassla när de kopplas bort från pumpen och slösar bort mindre läkemedel i slangen.

1. D020-000144 Summative Usability Test Report, August 2017, Data on file, Unomedical a/s, 2. User preceptions and preferences using the neria guard
infusion set compared with conventional infusion sets indicated for the treatment of Pain, Parkinsons Disease, primary immune deficiencies, Thalassaemia and mild/ moderate rehydration (Hypodermoclysis), April 2019, Data on file, Unomedical a/s.

 

 

Hur du använder neria™ infusionsset

Instruktionsvideo video neria™ guard 
Instruktionsvideo video neria™ soft 90
Instruktionsvideo video neria™ soft
Instruktionsvideo video neria™

Woman In Sunset From Mountain (1)

 

 

Mother and daughter

Felsökning

Har du svårt att sätta in nålen eller kanylen korrekt?

Använd en injektionskudde för att öva på införingstekniken och bekanta dig med produkten före användning.
Titta på instruktionsvideorna ovan.
Överväg att använda ett infusionsset med automatisk insättningshjälp, till exempel neria™ guard.

Smärta vid insättningen?

Du kan ha träffat en nerv eller muskel. Ta bort infusionssetet och sätt in ett nytt infusionsset på ett annat ställe. Se till att stället du använder har tillräckligt med fettvävnad (det går att nypa ett par centimeter hud).

Gör det ont när du bär setet?

Kontrollera insättningsstället för infusionssetet. Är infusionssetet korrekt isatt? Är det något som stör infusionssetet eller insättningsstället, till exempel kläder?

Välj ett annat ställe för infusionssetet och sök råd om hur du sätter in infusionssetet korrekt. Överväg att välja ett annat katetermaterial och/eller en annan kateterlängd.

Irritation på insticksstället?

Det är många faktorer som kan påverka hudens tillstånd. För att minimera hudkomplikationer:
- rengör huden och händerna noggrant innan du sätter i setet
- använd fler områden för insättning, till exempel nedre delen av ryggen och låren
- använd ett rotationsmönster för att undvika att använda samma ställe igen
- undvik ställen som redan är irriterade eller har knölar
- använd ett ställe som inte störs av kläder, bälten osv.
- massera insättningsstället före insättning
- byt katetermaterial (från stål till mjukt), längd eller införingsteknik.

Har häftan lossnat?

Ta bort infusionssetet och sätt in ett nytt infusionsset på ett annat ställe.
Kom ihåg at massera fast häftan på huden.
Orsaker till att häftan inte fäster:
- Kraftig svettning
- Varma och fuktiga miljöer och hett sommarväder
- Insättningsstället kan vara oljigt, ha parfym eller lotion eller är inte torrt och rent

Har du svårt att ta bort setet från kroppen?

Lyft försiktigt limmet runt kanterna och dra nålen eller kanylen rakt ut. Var försiktig så att inte nålen böjs.